Zelf behaald: NLP-practitioner, NLP-master practitioner, NLP-trainers opleiding NLP

NLP

staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Concreet betekend dat het beïnvloeden en aanleren van gedrag en het veranderen van het oude gedrag. Wellicht herkent u het wel. Steeds terug kerende destructieve patronen in uw gedrag en handelen zoals verslavingen of steeds maar weer hetzelfde soort conflicten in sociale situaties of interacties. Met NLP leer je deze patronen te veranderen of juist te verbeteren. Dit kan op individueel niveau tot organisatieniveau en zelfs op landelijk niveau. Veel van deze patronen wordt op onbewust niveau geprojecteerd. Met NLP worden deze patronen zichtbaar zodat deze patronen verholpen kunnen worden. Uiting van deze gedragspatronen gebeurt het meest doormiddel van non verbale communicatie, systemisch niveau en als laatste op verbaalniveau. Met NLP leer je te communiceren op deze drie gebieden.

Waarom NLP

In het dagelijks leven krijgt men veelal te maken met sociale interacties. Doordat men beter leert te communiceren op de bovengenoemde gebieden kan met op die manier zijn gedrag in de buiten wereld het beste profileren. Hierdoor kan je niet alleen je persoonlijke belangen beter bekend maken, maar ook van anderen. Het resultaat is dat jij jezelf en de belevingswereld van de ander beter leert begrijpen, waardoor je nog beter je boodschap over kan brengen en jouw gedrag en die van de ander beter kan begeleiden en begrijpen.

Waar staat NLP voor

Neuro

Staat voor de interactie met de hersenen in combinatie met de zenuwbanen

Linguïstisch

Staat voor de taal die men uit oefenend doormiddel van verbale en non verbale communicatie.

Programmeren

Programmeren Binnen NLP staat voor het invoeren van nieuw gedrag. Hierbij moet je denken aan het veranderen van destructieve gedragspatronen naar constructieve gedragspatronen dan wel het verbeteren van de huidige gedragspatronen. Dit gaat doormiddel van coaching en therapie.